Information

Tyndpladegruppen har en række fordele, styrker og har skabt resultater i flere år.

 

Fordele

Tyndpladegruppen har til formål at:

 • Udbrede kendskabet til og fremme anvendelsen af tyndplader inden for relevante områder i bygge-industrien.
 • Styrke materialets image til gavn for private og offentlige bygherrer, arkitekter, ingeniører m.fl.
 • Deltage i normdannende organer
 • Deltage i forskning og ny tyndpladeteknik
 • Via informationsvirksomhed at øge udbredelse af såvel kendt som ny teknologi
 • Samarbejde og erfaringsudveksling mellem medlemsvirksomhederne
 • Højne det generelle kvalitetsniveau for anvendelse af tyndplader
 • Deltage i nationale og internationale standardiserings- og normorganisationer
 • Fungere som kontakt- og forbindelsesled mellem medlemsvirksomhederne
 • Opbygge en gensidig kvalitetsnorm

 

Styrker

Tyndpladegruppen fungerer indadtil også som kontakt- og forbindelsesled mellem medlemsvirksomhederne og er baseret på, at der opbygges en gensidig kvalitetsnorm.

Samarbejdet styrker det enkelte medlem, bl.a. ved at gruppen:

 • Deltageler i de udviklingsfremmende institutioner med kontaktflade til nationale myndigheder og internationale institutioner, som udstikker fremtidens behov og krav
 • Understøtter og formidler forskning og udvikling vedrørende konstruktionsteknik samt igangsættelse af informationsarbejde i forbindelse hermed
 • Formidler kendskabet til tyndpladers alsidige anvendelsesmuligheder og den dertil knyttede teknologi ( dette sker via informationsvirksomhed, medlemsmøder samt etablering af udvalg, der behandler specifikke eller generelle fællesproblemer).

 

Resultater

Tyndpladegruppen har siden etableringen deltaget i en lang række aktiviteter og udvalg til sikring af den rette anvendelse af tyndplader i byggeriet og har, udover de på forsiden anførte resultater, bl.a. medvirket til udarbejdelsen af:

 • TPG-anvisning på drifts- og vedligeholdelse af metalplader
 • TPG-anvisning på sikkerhedsbestemmelser ved montage af tyndpladekonstruktioner
 • Dansk norm for stålkonstruktioner DS 412
 • Dansk norm for tyndpladekonstruktioner DS 446
 • Dansk norm for aluminiumskonstruktioner DS 419
 • Dank norm for kompositkonstruktioner, beton – stål DS 451
 • BPS-vejledning for konstruktion af ydervægsdetaljer i tyndplade
 • Samarbejde med Dansk Forening af Fabrikanter af varmeisoleringsmaterialer – VIF – vedrørende revision af U-værditabellerne.