Drift og vedligeholdelse af metalplader

 

 • Metalplader kræver, som alle andre byggeprodukter, en passende vedligeholdelse
 • Evt. rengøring foretages efter behov i forbindelse med den årlige besigtigelse
 • Der anvendes blød børste, rigeligt med vand evt. tilsat svage vaskemidler som autoshampoo
 • Der må IKKE anvendes: slibemidler, opløsningsmidler, hård børstning, højtryksspuling o.lign.
 • Områder med stor smudsophobning, så som i regnskygge, rengøres oftere
 • Områder i solskygge kan pga. øget fugtighed optage mere smuds og algedannelser kan forekomme, her rengøres også oftere
 • Ved eventuelle lak- eller korrosionsskader kontaktes leverandøren omgående for udbedringsanvisning
 • Efterstående besigtelsesprotokol eller tilsvarende skal anvendes

 

Vejledning i udarbejdelse af drifts- og vedligeholdelsesanvisning

Nedenstående punkter skal indgå som faste punkter og vurderingsgrundlag for udarbejdelsen af den sagsspecifikke vedligeholdelsesforeskrift

 

Dokumentation

I forbindelse med afhenting skal der foreligge en korrekt kvalitetsdokumentation for byggeriet.
Efter aflevering bør bygherre minimum 1 gang årligt foretage en dokumenteret gennemgang af byggeriet

 

Ønske om holdbarhed

Produktvalg og vedligeholdelse af samme, kan have både positiv og negativ indflydelse på holdbarheden af produkter. Ved korrekt produktvalg samt regelmæssig vedligeholdelse kan holdbarheden således forlænges

 

Ønske om æstetik

Hvor meget tilsmudsning kan der accepteres? osv.

 

Design

Det valgte design kan have stor indflydelse på krav til vedligeholdelse.
Designet bør vælges således, at der i størst muligt omfang sikres mulgihed for naturlig vedligeholdelse af konstruktioner. F.eks. selvafvaskning via regnvand.
Følgende områder bør specielt iagttages:

 • Områder i regnskygge
 • Nordsider og andre områder med relativ høj fugtighed
 • Vandrette flader, vindueslysninger, stern o.lign.

 

Miljø

Hvorledes er det korrosive miljø og i bygningen?
Produktvalg og vedligeholdelsesforeskrift bør nøje afpasses de lokale forhold.
Ændrende miljøpåvirkninger bør løbende vurderes og evt. medføre revision af vedligeholdelsesforeskrift.

 

Økonomi

Hvad må vedligeholdelsen koste?

 

Vedligeholdelsesinterval

Ud fra ovenstående overvejelser fastlægges det aktuelle krav til bygningens vedligeholdelsesinterval. Set i relation til dennes ønskede levetid.