CE mærkning entreprenør

 

CE mærkning foretaget af tyndpladeentreprenøren

Tyndpladeentreprenøren monterer tyndplader på bygningen. I visse tilfælde vil der foregå en bearbejdning af tyndpladerne på eget værksted. Tyndpladerne er i forvejen CE mærkede fra producentens side efter relevante standarder. Såfremt EN 1090 Udførelse af stål– og aluminiumkonstruktioner anvendes skal CE mærkning tages i betragtning efter følgende retningslinjer beskrevet produkt for produkt.

Tyndplader til tage skal ikke CE mærkes yderligere. Tagplader leveres af producenten og er CE mærket af denne. Tilpasninger som f.eks. afkortning og koldbukning kan forekomme, men dette arbejde medfører ikke krav om fornyet CE mærkning.

Tyndplader til facade skal ikke CE mærkes yderligere. Tyndplader til facade leveres fra producenten og er CE mærket af denne. Tilpasninger som f.eks. afkortning og koldbukning kan forekomme, men dette arbejde medfører ikke krav om fornyet CE mærkning. Rigler og åse skal ikke CE mærkes yderligere.

Rigler og åse kommer typisk fra producenten og er i forvejen CE mærket af denne. De kan tilpasses uden yderligere krav om fornyet CE mærkning.

Vinkler og konsoller fremstillet af tyndplade på entreprenørens værksted eller via underentreprenør skal fremstilles af CE mærket plade. Entreprenøren skal sikre sporbarhed fra værk til indbygning, for at bibeholde CE-mærkningen.

Inddækninger skal ikke CE mærkes, da de ikke er omfattet af EC3.

Tyndpladegruppen er resultatet af et interessefællesskab blandt landets førende firmaer, der beskæftiger sig med tyndplader og profiler i stål, zink og aluminium til byggebranchen. Tyndpladegruppen har til formål gennem sine aktiviteter at udbrede kendskabet til tyndplader indenfor byggeri og dermed fremme anvendelsen af tyndplader samt at styrke materialets image overfor private og offentlige bygherrer, arkitekter, ingeniører m.fl. til gavn for tyndpladeindustrien.