Brandkamserstatning

 

Beskrivelse

Tyndpladegruppens Brandkamserstatning er nedefra opbygget af:

  • mindst 0,5 mm trapezprofileret stålplade
  • hatprofil til afslutning af brandsektionsvæg opadtil af mindst 0,5 mm stålplade og med mindst 100 mm brede flige
  • mindst 0,5 mm plan stålplade
  • mindst 95 mm stenuld med densitet mindst 100 kglm3
  • tagdækning, som på det aktuelle underlag af stenuld opfylder klassifikationskravene i DS 1063.1 til brandmæssigt egnede tagdækninger, klasse T tagdækninger.

Den nærmere udformning af Tyndpladegruppens Brandkamserstatning fremgår af tegning nr. BR-KAM af 1997-12-18 fra Tyndpladegruppen.

Tyndpladegruppens Brandkamserstatning opfylder klassifikationskravene i DS 1052.1 til en vandret eller skråtstillet, ikke-bærende og adskillende BD-bygningsdel 60.

Godkendelse

Tynapladegruppens Brandkamserstatning godkendes i henhold til BR-95, kap. 6.4.1, stk. 4 anvendt på steder, hvor brand kam kan erstattes med en sikring af tagkonstruktionen i en bredde af mindst 1,0 m langs begge sider af en brandsektionsvæg.

Godkendelsen meddeles på følgende vilkår:

  1. Tagkonstruktionen skal være beregnet (eksklusive lastkombination 4, brand) og udført i overensstemmelse med konstruktionsnormerne.
  2. Det skal i hvert enkelt tilfælde og med den konkrete sammenbygning mellem brandkamserstatningerne og brandsektionsvæggen eftervises Uf. BR-95, kap. 6.4.1, stk. 2), at væggen bevarer sin stabilitet under 60 minutters standardbrand på den ene side eller på den anden side af væggen (men ikke på begge sider af væggen samtidigt).
  3. Isoleringens fastgøringsmidler og en eventuel dampspærre skal i en afstand af mindst 50 mm fra stålpladernes overside mindst opfylde kravene i DS 1065-1 til klasse A materialer.
  4. Udførelsen skal i øvrigt ske i nøje overensstemmelse med tegning nr. BRKAM af 1997-12-18 fra Tyndpladegruppen.

Kontrol

Ingen ekstern kontrol.